Colofon www.nypels.nl Print E-mail

Website documentatie medezeggenschap gepensioneerden

Redactie: Drs. E. Nypels, oud-lid Tweede Kamer voor D66

Deze website voor documentatie over het onderwerp medezeggenschap van gepensioneerden wordt periodiek bijgesteld. De artikelen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de redacteur tenzij een bron is vermeld. De bij de artikelen vermelde data geven het moment van de eindredactie aan. Uiteraard zijn aan de teksten van de website geen aanspraken, van welke aard dan ook, te ontlenen. De website is gestart op 1 oktober 2006.


Curriculum Vitae Erwin Nypels

 • 1960 doctoraal examen economische faculteit Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (economisch-sociologische richting);
 • 1961 - 1967 bedrijfseconoom Centrale Directie Staatsbedrijf der PTT;
 • 1967 - 1989 lid van de Tweede Kamer voor D66 (met twee onderbrekingen van samen anderhalf jaar); fractiewoordvoerder onder meer voor pensioenzaken; 
 • 1973 - 1975 directeur Wetenschappelijk Bureau D66;
 • 1981 - 1989 lid Presidium Tweede Kamer (met onderbreking van een half jaar);
 • 1982   Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening interim-kabinet Van Agt III;
 • 1985   indiener van een initiatiefwetsvoorstel over de medezeggenschap van gepensioneerden in pensioenfondsen, dat in gewijzigde vorm in 1990 in werking trad;
 • 1990 - 1994 voorzitter vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel VHP; daarbij tevens lid algemeen bestuur Vakcentrale MHP;
 • 1998 - 2002 voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen;
 • 1998 - 2012 adviseur van verschillende Kamerleden (achtereenvolgens Schimmel, Giskes, Van Geen, Bakker, Koser Kaya en Blok)  ten aanzien van initiatiefwetgeving over gelijke medezeggenschapsrechten voor gepensioneerden in pensioenfondsen;
 • 1999 - 2008 voorzitter Gepensioneerdenfractie-NVOG deelnemersraad Pensioenfonds ABP;
 • 2004 - 2009 lid pensioencommissies CSO (centrale van samenwerkende ouderenorganisaties) en NVOG (landelijke koepel van gepensioneerdenverenigingen). 
   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround