Definitie gepensioneerden Print E-mail
vrijdag 11 januari 2008

In deze website wordt in het algemeen onder "gepensioneerden" verstaan: personen met een ouderdoms-, nabestaanden of arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarmee wordt aangesloten bij het spraakgebruik dat nog is ontstaan tijdens de werking van de oude Pensioen- en spaarfondsenwet. Dit wijkt evenwel af van de nieuwe begrippen uit de in 2007 ingegane Pensioenwet waarin onder gepensioneerden alleen nog maar personen met een ouderdomspensioen worden verstaan. Personen met een ouderdoms-, nabestaanden of arbeidsongeschiktheidspensioen worden in de huidige Pensioenwet tezamen aangeduid met het begrip "pensioengerechtigden". Het spraakgebruik heeft zich evenwel nog niet geconformeerd aan de nieuwe wettelijke definitie. Terwille van de toegankelijkheid van deze website is er daarom vooralsnog van afgezien om het woordgebruik aan deze nieuwe wettelijke definitie aan te passen.

In deze website wordt onder "pensioenverzekerden" verstaan de groep van deelnemers, gepensioneerden en zogenaamde slapers van een pensioenregeling tezamen. Slapers zijn oud-deelnemers die na verandering of verlies van werk pensioenaanspraken hebben achtergelaten in de pensioenregeling. 

   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround