Goed bestuur Print E-mail
donderdag 23 juli 2009
Artikel Index
Medezeggenschap?
Beoordeling

Medezeggenschap?

Bij de door de STAR in december 2005 samengestelde “Principes voor goed pensioenfondsbestuur (PFG)” gaat het om een nieuwe opzet van de organisatie van pensioenfondsen. Het betreft voornamelijk de manier waarop de begrippen “intern toezicht” en “verantwoording” gerealiseerd kunnen worden binnen de pensioenfondsen en als zodanig speciaal de functie, de bevoegdheden en de samenstelling van het toezichthoudend orgaan alsmede van het zogenaamde verantwoordingsorgaan. Hierbij zijn de huidige wetgeving voor deelnemersraden en het medezeggenschapsconvenant als middelen voor de medezeggenschap van gepensioneerden als onveranderlijke gegevens aanvaard. Met betrekking tot de bestuurssamenstelling is in de “Principes” eveneens uitgegaan van de bestaande wetgeving. Deze samenstelling wordt niet ter discussie gesteld. Het medezeggenschapsaspect is dus in de STAR-principes van december 2005 nog niet opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt vermeld dat STAR en CSO hebben afgesproken dat, na evaluaties van de principes en het convenant, zal worden bezien hoe in de toekomst de medezeggenschapsfunctie als een essentieel onderdeel van goed pensioenfondsbestuur in de principes kan worden geïncorporeerd en hoe daartoe de wet zou moeten worden aangepast. Hieruit blijkt dat een geïntegreerde visie van de STAR op medezeggenschap en verantwoording in het kader van PFG nog ontwikkeld moet worden evenals de wettelijke vormgeving daarvan. De “Principes voor goed pensioenfondsbestuur” van de STAR hebben via een nota van wijziging een basis gekregen in de nieuwe Pensioenwet. Zoals vermeld is de bestuurssamenstelling in de gehouden PFG-discussies en de afspraken over de Principes echter niet betrokken. Er zijn dan ook geen afspraken gemaakt over het recht op vertegenwoordiging van de gepensioneerden in de besturen van alle pensioenfondsen.   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround