Goed bestuur Print E-mail
donderdag 23 juli 2009
Artikel Index
Medezeggenschap?
Beoordeling

Beoordeling

De PFG-afspraken en -discussies bieden weinig perspectieven voor de gepensioneerden om in dit kader gelijke rechten te verkrijgen als de werknemers op bestuursdeelname in hun pensioenfondsen. Dit onderwerp is niet in bespreking gekomen. En gegeven het nog bestaande verzet van (de meerderheid van) de sociale partners valt niet te verwachten dat hierin verandering zal komen. Uit de evaluatie van het tweede medezeggenschapsconvenant blijkt dat nieuwe verdergaande wetgeving nodig is.   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround