Kroniek van 45 jaar emancipatiestrijd gepensioneerden

Documentatie medezeggenschap gepensioneerden periode 1968 - 2013

Redactie: drs. Erwin Nypels, oud-lid Tweede Kamer voor D66

Structuurvoorstel van kabinet door Eerste Kamer aangenomen Print E-mail
Geschreven door Erwin Nypels   
zondag 14 juli 2013
Op 9 juli 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen, het zgn. structuurvoorstel, aangenomen. In dit kabinetsvoorstel is de inhoud van initiatiefwet Koser Kaya / Blok grotendeels geïntegreerd (zie hoofdstuk Initiatiefwet, pagina Inhoud na integratie). De artikelen van de nieuwe structuurwet, die betrekking hebben op de fondsorganen, zullen op 1 juli 2014 in werking treden. Hieronder vallen ook de onderwerpen die in de initiatiefwet zijn geregeld. Door de initiatiefwet zijn inmiddels echter reeds ingaande op 1 juli 2013 een aantal artikelen van de Pensioenwet gewijzigd waardoor bij voorbeeld gepensioneerden rechten verkrijgen op vertegenwoordiging in de fondsbesturen. Deze artikelen van de Pensioenwet blijven gelden tot 1 juli 2014, de datum waarop de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking treden. De initiatiefwet heeft hierdoor in feite het karakter gekregen van voorloper op de structuurwet.
 
   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround