Kroniek van 45 jaar emancipatiestrijd gepensioneerden

Documentatie medezeggenschap gepensioneerden periode 1968 - 2013

Redactie: drs. Erwin Nypels, oud-lid Tweede Kamer voor D66

Website gearchiveerd Print E-mail
donderdag 15 juni 2017

Het gevecht van de gepensioneerden om gelijke rechten als de werknemers op deelname aan het bestuur van hun pensioenfondsen duurde meer dan 45 jaar. Het is te beschouwen als een onderdeel van de emancipatie van de ouderen in onze samenleving. Het gevecht van de gepensioneerden startte in 1968. Het was een ongelijke strijd tegen de machtige sociale partners, werknemers en werkgevers, die weigerden macht en invloed met hun te delen. Zeker in het begin waren de gepensioneerden geen machtsfactor van betekenis, onder meer omdat zij, anders dan de werknemers, geen stakingswapen konden hanteren. Ook politiek legden zij oorspronkelijk geen gewicht in de schaal. Uiteindelijk zorgde de initiatiefwet Koser Kaya / Blok in 2013 voor een principiële doorbraak.

Uit ergernis over het langdurig uitblijven van de toekenning van gelijke rechten voor gepensioneerden op deelname in de pensioenfondsbesturen ben ik op 1 oktober 2006 de website “Documentatie medezeggenschap gepensioneerden” begonnen. Hiermee heb ik aandacht gevestigd op dit voortdurende onrecht. De website beschreef de gang van zaken op dit gebied en de stellingname hierover van de belangrijkste spelers in het veld. De tekst van deze site is afgesloten op 12 augustus 2013 nadat de initiatiefwet Koser Kaya / Blok die de gewenste gelijke medezeggenschapsrechten voor gepensioneerden ten principale regelde, in werking was getreden. Hiermee was het doel van de website in feite grotendeels bereikt. 

Om te voorkomen dat het geschiedkundig overzicht van het langdurige gevecht van de gepensioneerden om hun medezeggenschapsrechten verloren zal gaan, wordt de inhoud van de site, zoals die was gegroeid bij de afsluiting, binnenkort gearchiveerd. Om diezelfde reden is de inhoud van de site in november 2015 ook reeds in boekvorm gepubliceerd. De titel van het boek luidt “De macht gedeeld, kroniek van 45 jaar emancipatiestrijd van gepensioneerden” (ISBN/EAN: 978 - 90 -  824572 -  0 -  9). Het boek kan besteld  worden via een mail aan het adres

   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround