Zelfregulering Print E-mail
donderdag 23 juli 2009
Artikel Index
Eindresultaat?
Nachtmerrie

Nachtmerrie

(Zondag 1 oktober 2006) Laatst had ik een droom. Er waren verkiezingen. In de Kieswet was vastgelegd dat alleen CDA- en PvdA-leden mogen stemmen. Dat gold dus niet voor de VVD-leden. Zij waren ontevreden staatsburgers. Zelfregulering moest voor hen uitkomst bieden. Het bestuur van de VVD ging daarom onderhandelingen met de partijbesturen van het CDA en de PvdA over de toekenning van kiesrecht aan VVD-leden. Dat viel niet mee. CDA en PvdA betoogden dat zij de kiezers vertegenwoordigen en dat het dus onnodig was om de VVD-leden een eigen kiesrecht te geven. Voorts zouden de VVD-leden te veel aan hun eigenbelang denken, terwijl de CDA- en PvdA-leden natuurlijk uitsluitend het algemeen belang op het oog hadden. Door het verlenen van kiesrecht aan VVD-ers zouden er ook VVD-bestuurders kunnen komen, hetgeen ongewenst was omdat dan het CDA en de PvdA niet meer ieder de helft van de zetels bij de landelijke en lokale besturen zouden kunnen blijven bezetten. Toekenning van kiesrecht aan de VVD-kiezers mocht dus eigenlijk niet plaatsvinden. Dat zou de fundamenten van ons democratisch systeem aantasten. Eindelijk werd een compromis bereikt. De VVD-leden kregen kiesrecht in Groningen, Friesland en Drenthe (en dus niet in de grote provincies Noord- en Zuid-Holland). Maar ze moesten kiezen tussen kiesrecht voor de provinciale staten of voor de gemeenteraden. Kiezen voor stemrecht én bij de provinciale staten én bij de gemeenteraden mochten de VVD-leden niet want dat zou leiden tot een dubbele vertegenwoordiging van hen in twee soorten colleges en dat was voorbehouden aan de leden van het CDA en de PvdA. De leden van de VVD bleven ontevreden staatsburgers. Jammer. Gelukkig was het slechts een droom; iedere gelijkenis met de verhoudingen in pensioenland berust geheel op toeval. (NB. Voor de hier genoemde namen van politieke partijen kunnen ook willekeurig de namen van andere partijen ingevuld worden.)   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround