Tweede Convenant Print E-mail
woensdag 22 juli 2009
Artikel Index
Voorgeschiedenis
Inhoud
Evaluatie
Beoordeling

Evaluatie

Op 19 maart 2009  kwam het SER-rapport "Eindevaluatie medezeggenschap gepensioneerden" gereed. Hierin zijn de resultaten opgenomen van de eindevaluatie in 2008 van het tweede medezeggenschapsconvenant van de Stichting van de Arbeid en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) uit 2003. Het rapport bevat over de samenstelling van de besturen van de pensioenfondsen die aan het onderzoek hebben deelgenomen onder meer de volgende cijfers:

  • 86% van de gepensioneerden van ondernemingspensioenfondsen is wel vertegenwoordigd in de besturen van hun fondsen (157 fondsen); 18 % van de gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen is wel vertegenwoordigd in de besturen van hun fondsen (het betreft 12 fondsen, die daartoe zelf vrijwillig hebben besloten); dit houdt in dat van alle gepensioneerden van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen tezamen 30% wel is vertegenwoordigd in de besturen van hun pensioenfondsen;

  • 14% van de gepensioneerden van ondernemingspensioenfondsen is niet vertegenwoordigd in de besturen van hun fondsen (41 fondsen); 82% van de gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen is niet vertegenwoordigd in de besturen van hun fondsen (55 fondsen); dit houdt in dat van alle gepensioneerden van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen tezamen 70% niet is vertegenwoordigd in de besturen van hun pensioenfondsen.  

   

http://nypels.nl, powered by Mambo, Designed by Carel Nypels and SiteGround